Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.

Menu

Pravidla soutěže O nejlepší příběh GS

 Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s. se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, IČ: 25 68 86 00. Vedeno u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5507.

 

Trvání soutěže

 Soutěž trvá od 2. 6. 2015 do 16. 6. 2015.

 

Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní dále stanovené podmínky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Účastník zašle svůj příběh s produktem GS pomocí našeho formuláře. K zařazení do soutěže je nutné řádně, úplně a bezvýhradně vyplnit všechny požadované údaje. Takto vyplněný soutěžní formulář pak účastník soutěže odešle a to nejpozději do 15.6. 2015.

Ceny

Každý účastník soutěže získává dárek. 1. ,až 10. cenu vyhrávájí účastníci, jejichž příběh bude organizátorem vybrán mezi 10 nejzajímavěj­ších. 

  1. – 10. Cena:  Kupón v hodnotě 1000 Kč na nákup v GS Klubu.

Další účastníci, kteří zašlou řádně, úplně a bezvýhradně vyplněné všechny požadované údaje ve formuláři, získají kupón s hodnotou 100 Kč na nákup v GS Klubu.

 

Průběh soutěže

Výhercem 1. – 10. ceny se stane účastník, který zašle řádně, úplně a bezvýhradně vyplněné všechny požadované údaje ve formuláři a jejich příběh bude vybrán mezi 10 nejlepších. Další účastníci, kteří zašlou řádně, úplně a bezvýhradně vyplněné všechny požadované údaje ve formuláři, získají kupón s hodnotou 100 Kč na nákup v GS Klubu.

Výherci v soutěži budou o výhře ceny, čase a způsobu jejího převzetí vyrozuměni organizátorem na jimi uvedenou elektronickou adresu.

Organizátor neodpovídá za nedoručení vyrozumění způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná e-mailová adresa, technické problémy poštovního serveru apod.).

V případě, že výherce svůj 1000 Kč kupón nevyužije do 16. 7. 2015 ztrácí na cenu nárok a cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Dárky, které obdrží všichni účastníci soutěže, kteří odešlou včas řádně vyplněný soutěžní formulář, budou organizátorem zaslány na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři do konce srpna 2015.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

 

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

 

Ostatní podmínky

Účastník dává účastí v soutěži souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje získané v soutěži byly zařazeny do databáze organizátora soutěže a zpracovány organizátorem, společností Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., za účelem provádění marketingových akcí a to po dobu od vstupu účastníka do soutěže, až do písemného odvolání souhlasu účastníka soutěže se zpracováním těchto údajů. Organizátor prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových ak­cí.

 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit.

 

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 

V Praze dne 1. 6. 2015

 

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.