Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.

Menu

Ochrana osobních údajů GS

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ poskytuji v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), dobrovolně souhlas společnosti Green Swan pharmaceuticals (dále společně jen GS) se zpracováním osobních údajů vyplněných ve výše uvedeném kontaktním formuláři a údajů vyplněných v nastavení osobního profilu, a to pro marketingové a obchodní účely GS (za účelem nabízení obchodu a služeb). Zpracovávané osobní údaje mohou být předány jiným správcům patřícím do GS nebo zprostředková­vajícím pro GS.Tyto osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytnou k naplnění shora uvedených účelů. Dále beru na vědomí, že jsem kdykoliv oprávněn požádat GS o informaci o zpracování uvedených osobních údajů podle § 12 ZOOÚ a že mám možnost postupovat podle § 21 ZOOÚ v případě, že se domnívám, že GS (popř. jiný správce či zpracovatel, kterému byly osobní údaje předány) provádí zpracování uvedených osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.